اجرای آزمایشگاه

طراحی آزمایشگاه های مختلف شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی

از سال ۱۳۸۰ با استفاده از نیروهای متخصص و باتجربه با هدف مشاوره، طراحی و ساخت آزمایشگاه استاندارد تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی و عمومی آغاز به کار کرده ایم.

با توجه به سوابق اجرایی و مدیریتی مؤسسین، فعالیت های شرکت از مشاوره فنی و طراحی آزمایشگاه آغاز شد.به مرور با افزایش توان و ظرفیت های فنی و اجرایی و همچنین احساس نیاز به ساخت ازمایشگاههای استاندارد، تامین دستگاه های آزمایشگاهی، ارتقاء سطح کیفی مواد مصرفی و مواد شیمیایی در اولویت اهداف قرار گرفت.

1112

خدمات شرکت
شیمی پژوه سهند

  • مشاوره جهت طراحی و راه اندازی آزمایشگاه با کاربری مختلف
  • طراحی آزمایشگاه های مختلف شیمی، فیزیک، میکروبیولوژی، تحقیقاتی، آموزشی، صنعتی
  • ساخت و نصب تجهیزات ثابت آزمایشگاهی، سکوبندی آزمایشگاه و راه اندازی آزمایشگاه های استاندارد و باکیفیت
  • تامین دستگاه های آزمایشگاهی عمومی و تخصصی
  • تامین موادشیمیایی آزمایشگاهی و مواد مصرفی و شیشه آلات آزمایشگاهی
  • نگهداری و خدمات پس از فروش آزمایشگاه
  • بازسازی و استاندارد سازی آزمایشگاه های مختلف
  • بازدیدهای دوره ای آزمایشگاه و انجام تست های ایمنی و کاربردی